Het goede doel

Waar doet u het voor?

De volledige  netto-opbrengst, na aftrek van de kosten, is bedoeld voor een goed doel. In 2021 heeft Lionsclub De Meerbloem gekozen voor Project Paardenmaatje van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Met een bedrag van €9.500 kunnen 40 kinderen deelnemen aan dit project en dit willen we met deze kaartleesrally bij elkaar krijgen.

Geef je dus op voor de rally en help ons dit te realiseren! Indien je  naast het inschrijfgeld een extra bedrag wilt storten voor dit goede doel, dan is dit zeer welkom. U kunt dit, onder vermelding van “Bijdrage goed doel” en uw email adres, overmaken naar:

IBAN NL23 ABNA 0522 7600 15 t.n.v. Lionsclub Zoetermeer De Meerbloem

 

Project Paardenmaatje

Als een kind gepest wordt, een moeilijke thuissituatie heeft, nieuw is in een vreemd land of leerproblemen heeft, dan is wat extra zelfvertrouwen en weerbaarheid zeer welkom. Project Paardenmaatje van Stichting Leergeld in samenwerking met Coach and  Care’n helpt kwetsbare kinderen van 6 tot en met 12 jaar weerbaarder te worden.

Tijdens drie sessies met de kindercoach en een paard van Stadsboerderij De Balijhoeve wordt een kind gecoacht op het gebied van zelfvertrouwen, assertiviteit, grenzen aangeven, sociale- en communicatievaardigheden. Het kind borstel het paard, leidt het langs pionnen en hoepels of doet samen met een ander kind en het paard opdrachtjes in de wei.

Met Project Paardenmaatje krijgen kinderen op een laagdrempelige manier extra tools in handen om zich beter staande te kunnen houden in de huidige maatschappij.

 

Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Stichting Leergeld ondersteunt kinderen uit minimagezinnen, zodat zij volwaardig kunnen participeren in onze samenleving en zij deel kunnen nemen aan sociale activiteiten. Het motto van de vrijwilligersorganisatie is dan ook ‘elk kind doet mee’. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar door middel van materiële voorzieningen zoals een fiets, laptop of verjaardagsbox of projecten als kindercoaching met paarden. Hierdoor kunnen deze kinderen zich net als hun leeftijdsgenootjes zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Voor veel kinderen is de hulp van de stichting een laatste vangnet.

Leergeld werkt samen met Gemeente Zoetermeer, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren. Voor de uitvoering zijn zij afhankelijk van donaties, subsidie- en sponsorgelden. De stichting werkt volgens het ‘local for local’ principe, dat houdt in dat het geld wat ze lokaal verkrijgen, ook lokaal aan de kinderen wordt besteed. Uw sponsoring komt dus direct bij Zoetermeerse kinderen terecht.

Paardenmaatje logo uitgewerkt