De Meerbloem als onderdeel van een internationale organisatie

De Lionsorganisatie is in 1917 in Chicago opgericht. Nu zijn er wereldwijd  ca. 46.000 Lionsclubs, waar 1.400.000 Lions lid van zijn.

De ‘We serve’-gedachte is in ontstaan in de Verenigde Staten. De eerste Lionsclub werd in 1917 in Chicago opgericht.  Inmiddels zijn er wereldwijd circa 46.000 Lionsclub waar bij elkaar 1.400.000 Lions lid van zijn.

In 1951 zag in Amsterdam de eerste Lionsclub in Nederland het licht. Inmiddels telt ons land 435 Lionsclubs met in totaal meer dan 12.000 leden. Het zijn overigens al lang geen clubs meer van ‘rijke zakenmannen’. Er zijn clubs waar zowel mannen als vrouwen lid van zin en de leden bestaan uit een mix van mensen met allerlei beroepen en achtergronden. U hoeft niet rijk of invloedrijk te zijn om lid te kunnen worden. Veel belangrijker is de wil iets voor de samenleving te willen betekenen.